: متخصص در زمینه سنگ-خودرو از سال 1933


شرکت آکمی  80 سال است که در زمینه تولید سیستم های چسب و پر کننده بر پایه رزین اپوکسی و پلی استر پیشتاز است.محصولات ما در سراسر دنیا توسط متخصصین حرفه ای در زمینه سنگ، تعمیر خودرو، نگهداری و مراقبت و همچنین در صنعت مورد استفاده قرار میگیرد.

QUICK LINKS

AKEMI QUICKKLICKS Video en web

Here you will find a selection of current application- and product videos.
More info >>


AKEMI QUICKKLICKS Flyer en web

A short click and you can have a look at our product flyers and download it.
More info>>

             
AKEMI QUICKKLICKS Fleckfibel en web

Our new stain guide gives you detailed information how to remove special stains. More info>>


AKEMI QUICKKLICKS Ausschreibungstexte en web

Here architects can easily and practically download our texts for invitation to tender. More info>>